ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
Μαντινεία, 12% vol